ACIPLUSFOAM VF59 , 20L – Kiselo pjeneće sredstvo za čisćenje – uklanjanje kamenca

Aciplusfoam VF59 je kisjelo , pjeneće sredstvo za čisćenje dizajnirano za dnevnu i periodičnu primjenu u industriji hrane, pića i mliječnoj industriji.
Acidplusfoam je kisjelo, pjeneće sredstvo za čisćenje na bazi neorganskih kiselina i mješavine visoko pjenecih agenasa kvašenja/ emulgatora. Specijano je formulisan za uklanjanje kamenca i drugih mineralnih ostataka sa opreme za preradu hrane i drugih postrojenja. Aciplusfoam se preporučuje za skidanje kamenca sa procesne opreme, kao sto su sudovi za kuvanje, spoljašnjost opreme za punjenje ( filera), rezervoara za skladistenje, transportnih traka itd. Aciplusfoam se moze koristiti na svakoj opremi kod koje je moguća primjena aplikacija penjenjem.
Prednosti:
– Efikasno uklanja kamenac
– Pjena produžava kontaktno vreme na verikalnim površinama
– Moze se upotrebljavati na aluminijumu uz temeljno ispiranje.

Aciplusfoam je prikladan za upotrebu na materijalima koji se obično nalaze u prehrambenoj industriji, uključujući i meke metale, kao sto je aluminijum, kada se koristi u preporucenoj koncentraciji i temperaturi. Uvijek temeljno isprati površine u roku od 1 h. Ukoliko niste sigurni u kompatibilnost proizvoda isprobati proizvod na skrivenom mestu prije duze upotrebe.

Uporedi

Description

G12431

Additional information

Izgled:

bistra bezbojna tekućina

Specifična težina (g/ml; 20ºC):

1,19

pH (1% otopine):

2,0

Rastvor:

3-10% v/v