DIVERSPRAY VC13 , 20L – Alkalni deterdžent za CIP čišćenja

Diverspray VC13 je moćno,efikasno, blago pjeneće alkalno sredstvo za CIP čišćenje. primjeren je za upotrebu u industriji pića i u mljekarama pogodan za meku vodu.
Djelovanje:
– moćno, alkalno, blago pjeneće sredstvo za CIP čišćenja,
– visoko efikasan pri odstranjivanju organskih ostataka i sprečavanju taloženja vodenog kamenca.
– upotrebljava se za 2-stepensko CIP čišćenje, gdje se u drugom stepenu primjenjuje kiselo sredstvo.
– sredstvo je blago pjeneće i zato primjereno za upotrebu u CIP aplikacijama naročito pri visokom pritisku i turbulenciji.
– adekvatan za automatsko doziranje preko kontrole provodljivosti.
Prednosti:
– Nudi troškovno vrlo efikasno čišćenje;
– Jednostavan za upotrebu;
– Povećana efikasnost čišćenja i tim poboljšana produktivnost i kvaliteta;
– Primjeren za automatsko doziranje sa kontrolom provodljivosti. Osigurava konstantnu upotrebu sredstva i konstantnu koncentraciju.
– Nisko pjeneće i primjereno za upotrebu u CIP aplikacijama, gdje se stvara visok pritisak i turbulencija te se tim poboljšava efikasnost rada.
– Sadrži antikorozijske inhibitore, te tako štiti materijale unutar CIP sistema.
Diverspray se ne primjenjuje na aluminiju.

Uporedi

Description

7509837

Additional information

Izgled:

bistra blijedo žuta tekućina

Specifična težina (g/ml; 20ºC):

1,05

pH (1% otopine):

12,6

Rastvor:

1,5 – 5%