O nama

Ko smo mi?

Kompanija INTERESTA D.O.O. iz Podgorice već više od 15 godina uspješno postoji na crnogorskom tržištu. Kao porodični tip preduzetništva izuzetno se vrednuje posvećenost, lojalnost i istrajnost u svemu što radimo. Bavimo se profesionalnim higijenskim sistemima i njihovom implementacijom u biznis sektoru.

U preduzeću je uspostavljen, primjenjuje se, održava i stalno unapređuje efektivnost integrisanog sistema menadžmenta, u skladu sa zahtjevima standarda iso 9001 – Sistem menadžmenta kvalitetom i ISO 14001 – Sistem upravljanja zaštitom životne sredine.

Misija firme je da nabavkom i prodajom sredstava za higijenu visokog kvaliteta i sa što manjim uticajem na životnu sredinu, pomogne svojim kupcima i korisnicima da ispune svoje zahtjeve i očekivanja.

Naša vizija je da budemo jedan od vodećih dobavljača sredstava za higijenu u Crnoj Gori, koji će snabdjevati prehrambenu industriju, ugostiteljstvo i hotelijerstvo.

Politika sistema menadžmenta firme „Interesta“ d.o.o. ostvaruje se kroz:

 • širenje mreže kupaca sa akcentom na prehrambenu industriju, ugostiteljstvo i hotelijerstvo;
 • stalni rast obima i vrijednosti plasmana sredstava;
 • jačanje resursa preduzća u kadrovskom i tehničkom pogledu;
 • održavanje i dalje unapređivanje kvaliteta usluga u okviru svoje djelatnosti;
 • stalno povećavanje zadovoljstva svojih klijenata i korisnika,
 • potpuno angažovanje rukovodstva u svim oblastima sistema menadžmenta;
 • uključivanje svih zaposlenih i njihovu stalnu obuku, usavršavanje i motivaciju;
 • timski rad na ostvarivanju planiranih i ugovorenih poslova;
 • sistemski pristup menadžmentu i ugrađivanje novih dostignuća iz oblasti naše djelatosti, kvaliteta i zaštite životne sredine;
 • poslovanje u skladu sa važećom zakonskom regulativom;
 • podizanje svijesti i motivacije zaposlenih o značaju zaštite životne sredine edukacijom i stučnim osposobljavanjem, kao i blagovremenim i kvalitetnim informisanjem;
 • nabavku proizvoda koji nemaju, ili imaju minimalan uticaj na životnu sredinu na osnovu identifikacije aspekata životne sredine;
 • uvažavanje zahtjeva svih zainteresovanih strana;
 • širenje ugleda firme.

SME Excellent certifikat

Kompanija “Interesta” je od 2017. godine nosilac sertifikata
“SME Excellent” koji izdaje Privredna komora Crne Gore u
saradnji sa bonitetnom kompanijom “Coface”.

Verifikovanu stranu možete pogledati na ovom linku.

Top
X